Find projects

Project Robota 16 - Environment and industry in Russia

Created on: Sept. 16, 2016 Modified on: Sept. 29, 2016

Barents Press Sverige utlyser härmed ansökan för Project Robota 16. Ett projekt där unga journalister i Norrbotten och Västerbotten reser till Ryssland och skapar reportage tillsammans med unga ryska journalister med fokus på miljö och industri.

Projektet finansieras av Svenska Institutet, Länsstyrelsen i Norrbotten och Nordiska Ministerrådet.

Projektet är ett samarrangemang med Barents Press Ryssland och Barents Regional Youth Council. 

Anmälan via formuläret. Både studenter och verksamma journalister är välkomna att ansöka.

Arctic Melting Point

Created on: May 14, 2015 Modified on: May 27, 2015

How people`s nationalities, religions, thoughts and opinnions look like in the melting pot of the Arctic